För att du ska få 260 170 SEK utbetalt i nettolön ska staten ha 334 988 SEK i skatter.

I morse vaknade jag upp och från ingenstans började jag tänka på skatter vi har i Sverige. Jag har velat gräva mig in i Sveriges skattesatser men har inte riktigt fått till det. Men idag fick jag feeling för kostnader, skatter och avgifter som privatpersoner betalar och speciellt vad företagen betalar för att ha just dig som anställd. Vi alla vet att svenskar betalar en hel del i skatt, men hur mycket betalar vi i skatter och avgifter för att bo i Sverige? Med den frågan ställd så tänkte jag göra en beräkning på medelinkomsten i Stockholm vilket motsvarar 29 995 SEK (vi runda upp det till 30 000) under 2019/2020.

Exempel. År 2020 - person född 1990, tjänsteman, tjänar 30 000 SEK

Skatter du ser på lönespecifikationen

Skatter 2020 i % 29,895 %
Kommunalskatt 17,74
Landstingsskatt 12,08
Begravningsavgift 0,075


Månadsskatt

Skatt / månad i SEK 8 685 SEK
Inkomst (brutto) 30 000
Inkomst (netto) 21 215
Semester ej inräknat motsvarar 12 %


Årsskatt

Skatt / år i SEK 109 430 SEK
Inkomst (brutto) 369 600
Inkomst (netto) 257 170
Semester inräknat motsvarar 12 %


Inkomst (brutto) / år i SEK 369 600 SEK
Inkomst, inkluderar ej semester - 11 mån 330 000 (30 000 * 11)
Semesterinkomst, 12 % 39 600 (330 000 * 0,12)


Siffror som inte syns på lönespecifikationen

Arbetsgivaravgifter i % 31,42 %
Sjukförsäkringsavgift 3,55
Föräldraförsäkringsavgift 2,60
Ålderspensionsavgift 10,21
Efterlevandepensionsavgift 0,60
Arbetsmarknadsavgift 2,64
Arbetsskadeavgift 0,20
Allmän löneavgift 11,62


Försäkringskostnader i % 5,0 % + x * 24,26 % * 4,7 %
Försäkringskostnad (schablon) 5,0
Särskild löneskatt (inkomst + semesterinkomst) * 24,26 * 4,7

Försäkringskostnaden inkluderar normalt följande avtalsförsäkringar:


Personalkostnader, -avgifter och -skatter i SEK 138 822 SEK
Arbetsgivaravgifter 116 128 (369 600 * 0,3142)
Försäkringskostnader 22 694 (18 480 + 4 214)


Totala kostnader att ha en anställd / år - som får 30 000 SEK utbetald i brutto / månad 508 422 SEK
Utbetald lön 369 600
Personalkostnader, -avgifter och -skatter 138 822


Kostander som ej är med i beräkning, exempel.


Summering

För att du ska få 260 170 SEK utbetalt i nettolön ska staten ha 334 988 SEK i skatter

Utifrån företagets perspektiv behöver du inom ett år producera arbeten som skall vara värt mer än en halv miljon för att det skall vara lönsamt för företaget att ha dig som anställd, vilket är rätt intressant. Det finns fler skatter och är intressant och avdrag som ger en mer korrekt bild över vad du egentligen får i plånboken i slutet av månaden, men det tillhör ett annat scope som exempelvis jobbskatteavdrag. Dessa kommer senare i andra inlägg. Nästa post kommer förmodligen vara “De dagliga skatter du inte tänker på” dvs. moms eller “Skatter och avgifter för dig som är höginkomsttagare”. Uppdaterar med en länk när den är klar.


Källa: